นายแพทย์สุขสันติ พักธรรมนัก
ผู้อำนวยการ
วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บุคลากรมีความสุขผู้รับบริการพึงพอใจ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมร่วม ++++ พันธกิจ : 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพให้ได้มาตรฐาน 2.สนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วม ในการดูแลสุขภาพ 3.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน +++ ปรัชญา : บริการด้วยไมตรี ทุกชีวีเราห่วงใย +++
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
 
นายแพทย์สุขสันติ พักธรรมนัก นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าช้าง เชิญชวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าช้าง ร่วมกันรณรงค์ทำคุณภาพพาโรงพยาบาลท่าช้างก้าวสู่ HA ขั้น 3
นายแพทย์สุขสันติ พักธรรมนัก นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าช้าง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันครบรอบ 1 เดือนเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลท่าช้าง
นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลท่าช้าง เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลท่าช้าง
นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงค์และสามเณรแบบองค์รวม จังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้โครงการของวัญปีใหม่ ปี ๒๕๕๙ สำหรับประชาชนจากกระทรวงสาธารณสุข "สร้างสุขภาพ สร้างสังคมไทยเข้มเข็ง" เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม 2558 ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
 
*** บริการเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร.1669 *** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ที่นี่

โรงพยาบาลท่าช้าง
76/5 หมู่ที่ 5 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
เบอร์โทรศัพท์ 036-597105 , โทรสาร 036-597434
contact: admin@thachanghosp.org
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 5863586358635863586358635863 คน