ที่ 76/5 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นพ.สุขสันติ พักธรรมนัก นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการผู้อำนวยการ รพ.ท่าช้าง พร้อมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ รพ.ท่าช้าง ร่วมประชุมจัดทำแผนเงินบำรุง ณ ห้องประชุมท่าช้างพิกุลทอง