หมู่ที่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 088-6146266
โทรสาร 036-597434

วันที่ หัวข้อ/เรื่อง
20/09/64 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอสดอาคารโรงพยาบาลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 
04/03/64 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
04/03/64 EB14 เรื่องหน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง ประจำปีงบประมาณ 256
04/03/64 EB15 เรื่องหน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 
11/02/64 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
11/02/64 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
06/01/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/63 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
16/12/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
15/12/63 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
08/11/63 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 
08/12/63 ประกาศเผยแพร่แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256
08/12/63 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
08/12/63 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 
 23/11/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 
12/10/63 ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลท่าช้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/10/63 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
08/10/63 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้)
24/09/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลท่าช้าง ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18/09/63 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน) และ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)