ที่ 76/5 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

"บริการด้วยไมตรี ทุกชีวีเราห่วงใย"

*** บริการเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร.1669 ***