ที่ 76 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434


นางจิรภา ละอองนวล
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

งานห้องผ่าตัด
งานห้องคลอด
นางสมจิตร จารี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 

นางวรรณภา เจริญสอน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ