หมู่ที่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 088-6146266
โทรสาร 036-597434

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู


นางสาวดวงพร ดวงสุดา
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

นางสาวธัญญลักษณ์ คุ้มภัย
นักกายภาพบำบัด