หมู่ที่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 088-6146266
โทรสาร 036-597434

แผนที่ สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลท่าช้าง

ในเขตพื้นที่ที่ โรงพยาบาลท่าช้างรับผิดชอบมี
  • วัดทางพุทธศานา 4 แห่ง
  • โรงเรียนประถม 2 แห่ง
  • วิทยาลัยเทคนิค 1 แห่ง
  • ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม